مشاور مدیریت کسب و کار

دانسته هایی حاصل از آموخته های دانشگاهی، تجارب، مطالعات و ارتباط با پیشکسوتان حوزه مدیریت

بهمن 96
6 پست
مسلم حمزه نژادی
توسعه دهنده و طراح در پرشین بلاگ
کانال بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com