مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار

مدیریت تحول، برای تمایز در فعالیت ها است و تغییرات موجب رشد و گسترش توانایی ها، افزایش مهارتها در افراد میگردد.

مدیریت تحول، موجب ایجاد خلاقیت و نوآوری در محیط می گردد؛ این محیط شامل سازمانها، محیط اجتماعی و... می‌باشد.

تغییر و نوآوری برای ایجاد تحول، جزو طبیعت زندگی اجتماعی انسان بوده و است. تغییر فرایندی است برای نواندیشی و رویارویی با تحولات به نحوی که سازمان حالت زنده بودن خود را حفظ کند.

باید در درجه اول بین "تغییر"، "تحول" و انقلاب فرق قائل شد. اینکه یک سازمان نیاز به تغییر دارد، الزاماً دلیل بر این نیست که این موضوع به تحول تبدیل گردد.

تفاوت تغییر با تحوّل: تغییر، حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر برای بهبود کار است؛ و با برنامه قبلی ]براساس بهبود[به صورت ادامه دار و مستمر برای زنده ماندن و زیستن آسوده تر می باشد.

اما تحوّل، حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر و "ایجاد یک ویژگی متفاوت از موقعیت قبلی که منجر به بهبود و رشد گردد"، می باشد.

برای مدیریت خویش برمبنای تحول در اندیشه و رفتار؛ تأملی در جملات زیر داشته و مواردی را که برایمان اولویت بیشتری دارد را برمیگزینیم...:

- با شنیدن بیاموزید و با اندیشیدن بفهمید.
- هر سنگی می تواند سنگ پلّه، باشد.
- ما در طول روز، حوادث روحی و ذهنی بسیاری را با خود حمل میکنیم؛ تا به تفکری روشن دست بزنیم...
- صداقت با کمی عقل سلیم، هنوز هم بهترین سیاست است.
- من راه را می یابم یا خود یکی را می سازم...؟!
- تمام ریسک ها را در نظر بگیرید و هر کدام را که از همه متمایزتر بود، برگزینید.
- برای عمل درست، منتظر موقعیت های فوق العاده نباشید بلکه تلاش خود را در موقعیت عادی آغاز کنید.
- از سوراخ یک سوزن نیز می توان آسمان را دید...
- زمان را مانند پول، مدیریت کنید...
- دنباله رو کسی نباش؛ اما از همه بیاموز...
- برای خویش درس بدهید؛ سخنرانی نکنید...
- پلها را خراب نکنید؛ بعدها تعجب خواهید کرد اگر مجبور باشید دوباره از همان رودخانه عبور کنید...
- مهارت تنها کافی نیست؛ عقایدتان هستند که شما را متفاوت می سازند.
- هر روز، چند واژه جدید بیاموزید.
- مدیر بر سیستم تأکید دارد و رهبر بر روی افراد.
- کارهای گروهی را باهم انجام دهید.
- کیفیت، یعنی انجام درست کاری از همان لحظه اول.
- روزگار سخت، پایان ناپذیر است؛ اما انسان های ناسازگار فناپذیر اند.
- کار، انسان را از 3 مصیبت بزرگ می رهاند: خستگی، روزمرگی و درماندگی (ولتر).
- اگر میخواهید در تمام طول مدت زندگی خوشحال باشید؛ دریابید که از انجام چه کاری لذت می برید.
- شادی، سپرده حساب جاری شماست...
- ترس، مهمترین عامل تنبلی است. برای مبارزه با ترس، وجودش را نادیده بگیر. از خود بپرس، اگر این کار را انجام دهم،بدترین اتفاقی که ممکن است پیش بیاید چه خواهد بود؟.
- موفقیت تنها یک آغاز است؛ نه پایان.
- برخورد با عقاید جدید، مانند تراشیدن ریش است؛ هر دوی این کارها شما را شاداب میکند.
- برای تطبیق با شرایط: ما نمی توانیم به باد فرمان دهیم؛ اما میتوانیم بادبانمان را با مسیرش تطبیق دهیم.
- وقتی با کار سختی روبرو شدی، به خودت تلقین کن که، شکست غیرممکن است.
- هیچ چیز سریع تر از یک ایده جدید، در یک ذهن بسته، نمی میرد...
- اگر میتوانی تصورش کنی؛ میتوانی انجامش دهی... (والت دیزنی).
- انسان چیزی را آرزو میکند که دست یافتنی است...
- بهرام جان مختاری در کتاب مدیریت تغییر خود مینویسد: یک ایده این است که اثربخشی+کارایی= بهره وری است. اما من بعد از سالها کار کردن و تجربه اندوزی به این نتیجه رسیدم که، بهره وری= مهارت×انگیزه×تجربه.
- کلمات "امید"، "آرزو" و "شاید" را از فرهنگ لغات خود حذف کنید. این کلمات ابزار به تعویق اندازی کارها هستند... مثال: به جای "امیدوارم کارها روبراه شوند"، بگوییم "آن کار را عملی خواهم ساخت".
- مدیریت استراتژیک؛ تحلیل SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ) را از همین امروز آغاز کنید. ضعف ها را بیابید؛ بر قوت ها تمرکز کنید؛ تهدیددات را پیش بینی کنید؛ موقعیت ها را (برای شناسایی فرصت ها) ارزیابی کنید. برای یک تحلیل (تحلیل SWOT)، شما به یک ذهن فعال و دوستانی حقیقی نیازمندید...
- SWOT یک ابزار خوب برای مدیران است که مانند دماسنج و گوشی برای پزشک کاربرد دارد!
- افکارتان را متحول کنید، تا دنیای اطرافتان را متحول سازید.

تحول جنبه ای مستمر از زندگی بشر است؛ هیچ چیز مانند تحول و دگرگونی، مداوم نیست. "کلید بقای هر نظامی، هم گامی با تحول است. به عبارت دیگر هر سیستمی که بتواند با تغییرات محیط، خود را تطبیق دهد، می تواند به موجودیت خود ادامه دهد".

منابع مورد استفاده:
کتاب مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن؛ نویسنده: بهرام خان مختاری.
کتاب مدیریت برمبنای تحول در اندیشه و رفتار؛ نویسنده: پرومه و ویجی پاترا، ترجمه: آرش نصیرزاده
کتاب پریشانی تفکر برنامه ریزی در ایران؛ نویسنده: سهراب خلیلی شورینی.
/ 0 نظر / 24 بازدید