در هیاهوی بازار کتابخوانی ...

ثبت لحظه های ناب کتابخوانی در هیاهوی #بازار_کتاب و #کتابخوانی بسیار شیرین و هیجان انگیز بود...

در حالی که من نیز مشتاقانه به غرفه های ناشران سر میزدم و کتاب ها و نویسندگان و مترجمان را جستجو می کردم.

همه قشر و همه سن و همه شکل و همه تفکر و همه سبکی را می شد دید که آمده اند تا #اندیشه ای تازه کنند...
همه در جستجوی دانستن...
دانستنی که هم می سازد؛ و هم حفظ می کند؛ و هم ماندگار می شود


وقتی نوزادان را می نگریستم...؛ با خود گفتم چه خواسته ای ست که می تواند اینان را نیز به این بازار پر ازدحام کتابخوانی بخواند؟!

و چه درست سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی به یادم آمد؛

ز گهواره تا گور دانش بجوی
/ 0 نظر / 73 بازدید