کتابخوانی کودکی های من

همواره نگاه کردن به کتابخانه های بزرگ را دوست داشتم...

خاطرم هست زمانی که بیش از ۶ سال سن نداشتم، برای اینکه دایی ام (معلم دبیرستان) فقط یک بار به من بگوید یکی از کتاب هایش را از کتابخانه برایش بیاورم، ساعت ها کنارش می نشستم و کتاب خواندن و نوت برداری از کتاب هایش را نگاه میکردم...

مادر بزرگم( با زبان اصیل آذری اش) می گفت: دختر! از ۸ صبح آمدی. ۸ شب شده نمی خوایی بری خونه تون؟! واقعا غم تمام وجودم را میگرفت...

هنوز هم از گفتن این حرف اشک در چشمانم جمع می شود و بعد لبخندی از محبت مادر به فرزندش که قطعا مادر بزرگم نیت بدی از گفتن همیشگی این حرف به من نداشت. ;)

آن زمان، نه اینکه هم بازی نداشته باشم. محیط و حال و هوای اتاق مخصوص مطالعه و کتابخانه دایی را خیلی دوست داشتم. اسباب بازی ها و تفریح من شده بود نگاه کردن به دایی زمان مطالعه و خواندن کتاب. لوازم التحریر و هر از گاهی لمس کردن خودکار و روان نویس و قلمی که بین ورق های کتاب می گذاشت...

بهترین جایزه ای که برای گذراندن زمان کودکی ام در اتاق مطالعه می گرفتم، وقتی بود که میگفت: دخترم کتاب ... را برام بیار (معمولا کتاب های شعر و ادبیات از حافظ و سعدی و خیام و مولوی).

با هیجان زیاد از جایزه ای که گرفته ام! خیلی سریع از کنار وسایل و کتاب هایش بلند می شدم و خودم را به کتابخانه می رساندم :)

واقعا آن کتاب ها برای دختری ۵ ساله سنگین بود. به سینه ام می چسباندم و محکم می گرفتم که مبادا رها شود! و کتاب نفیس اش...

همیشه اشعار سعدی و مولوی و حافظ را با چه لحن شیرین و روانی میخواند... گویی برای کودکی ۵ ساله که نه؛ برای فردی اهل مطالعه و ادبیات خوان می خواند و می سرود...

هنوز هم #غذای_روح از غذای جسم برایم مهمتر هست. هنوز هم لذتی که در #کتابـخوانی و #مطالعه تجربه می کنم در کارهای دیگر زندگی ام نیست.

#کتابـخوانی بخشی از غذای روح و اندیشه است و به قول دکتر شریعتی #فقر_اندیشه است؛ که از بین می رود.

اگر زمانی به مشکلی برخوردید و ندانستید راه حل چیست؟ حتماً یک جستجو در کتاب ها داشته باشید. همواره راهنمای خوبی است تا بیش از فکر کردن به مشکل، به راه حل آن بیاندیشیم.

راه رشد تفکر، اندیشه انسان نیز #کتابـخوانی و #مطالعه ست؛ اگر با کتاب دوست باشیم...


پی نوشت:

عکس برای حدود ۲۰ سال پیش است. خواهر کوچکترم در اتاق مطالعه- خانه مادر بزرگ.

/ 0 نظر / 87 بازدید