# سمینار_رایگان

سمینارهای رایگان آموزش تخصصی مهارت های عمومی و مدیریت فردی

سمینار: مدیریت فردی در زندگی و کار پنجشنبه مورخ ۱۸ مرداد ۹۷ 🔮ساعت ۱۸ الی ۱۹.۴۰ سمینار: شخصیت شناسی و رفتار سازمانی پنجشنبه مورخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید