تفکر استراتژیک و برند سازی

تفکر استراتژیک، به مفهوم داشتن یک برنامه ای مشخص برای رسیدن به هدف یا اهدافی از پیش تعیین شده است که راهبردی بودن آن به معنای تدابیری مشخص و معین بودن برای نیل به هدف یا اهداف است. در تفکر استراتژیک: - انسان نگرشی انعطاف پذیر نسبت به شرایط و محدودیت های محیطی دارد. - به روند انجام کار علاقمند است، تا نسبت به نتیجه انجام کار. - مثبت اندیش است و خلاقانه فکر میکند. خلاق بودن از این جهت است که ویژگی اصلی تفکر استراتژیک را که، "متمایز نمودن و متمایز شدن" نسبت به هم نوعان، هم گامان و به طور کل رقبا است را کسب و حفظ نماید. - فرصت ها و تهدیدات را شناخته و از تغییرات استقبال میکند - فکر، قابل اجرا است. به این معنا که تفکرات استراتژیک تبدیل به فعالیتهای استراتژیک گردد. معمولاً استراتژی را در حوزه سازمانی و مدیریت در سازمان شنیده و می شناسیم. بروس هندرسون صاحب‌نظر برجسته و موسس گروه مشاوران بوستون، استراتژی را این گونه تعریف می‌کند: ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا. و اساس کار را مدیریت این تمایز، می‌داند. اما آنچه اینجا توضیح داده می‌شود، استراتژی در حوزه سرمایه انسانی و منابع انسانی است. انسانها نیز نیاز به داشتن تدابیری مشخص برای متمایز نمودن خود نسبت به هم رده های خویش در موقعیت خانواده، اجتماع و شغل و... از طریق نگرش جدید و نو، توانایی و مهارتهای جدید، شیوه های جدید انجام کار و فعالیت، کشف جدید و... می باشند تا نقشی پویا، متمرکز و در عین حال متمایز، مستمر و ماندگار در جامعه جهانی و رقابتی امروز داشته باشند. اینکه فرد بتواند در موقعیت های مختلف دارای یک ویژگی تمایز باشد، او را موفق تر و ارزشمندتر میکند. زیرا "ویژگی منحصر به فردی" دارد که دیگران آن را ندارند. به طور مثال در خانواده، او را به فردی پشتیبان و حمایت کننده، یا صبور و آرام، یا کدبانو و یا جوانمرد، تلاشگر و موفق در اهداف، مشاور و رازدار، و... میشناسند. در سازمان، فردی خلاق دارای ایده های قابل اجرا، برنامه ریز و منظم، مشاور و... ویژگی تمایز او است . در اجتماع فرد را با ویژگی، احترام به حقوق دیگران، نوع دوستی و هم نوع دوست، خیّر و حامی، و... معرفی میکنند. در شغل نیز ویژگی دکتر برتر، مهندس برتر، معلم برتر و... او را نسبت به دیگر افراد هم سطح، متمایز میکند. و در اینجا، مدیر این وبلاگ (من) استراتژی تفکر سیستمی را داراست؛ تا یک گام به سوی متمایز شدن نسبت به دیگر وبلاگ های مدیریت منابع انسانی را بردارد. حال برای تمایز نسبت به وبلاگ های تفکر سیستمی در مدیریت منابع انسانی نیز به محتوا توجه گردیده و دانش اطلاعات در اولویت است... لذا با ویژگی تمایز در تفکر استراتژیک، ما می توانیم به یک برند برای خویش دست یابیم و جایگاه مختص خویش را نیز کسب نماییم. معمولاً مردم هر جامعه ای را نیز با یک یا تعدادی برند می شناسیم. حال، مردم ایران از نظر یک ایرانی چه برندی دارد و از نظر جامعه جهانی، ایرانی را به چه برندی میشناسند...؟! جمله بسیار ارزشمند استاد و پیشکسوت جامعه ایرانی، آقای شهریار شفیعی را یادآور میشوم که "فرهنگ ما، عمق استراتژیک ما است" و "برندینگ، صادرات شخصیت، باور، اندیشه و ساختار فکری خویش را داشتن است؛ و این صادرات میسر نمیشود مگر از صادرات کالاهای قابل فروش ایرانی...". بنابراین تفکر استراتژیک از فرد در یک خانواده تا اجتماع و حتی یک جامعه مثل جامعه ایرانی قابل تعمیم است. هر تفکر راهبردی، به کسب یک برند نیز منجر میگردد؛ و حفظ یک برند نیز نیازمند تفکری استراتژیک است و این دو مکمل یکدیگرند. پیوست: فیلم انیمیشن تفکر استراتژیک: http://www.youtube.com/watch?v=EM9Opd0FXf8 فایل صوتی برند و برندینگ-رادیو مذاکره: http://www.shabanali.com/ms/?p=4137 استراتژی: http://www.motamem.org/?p=1845
/ 0 نظر / 33 بازدید